ทุเรียนมูซานคิงส์ เป็นยังไง

Musang-King-6

ทุเรียนมูซานคิงส์ เป็นยังไง

Posted on:

ชื่อที่ใช้บ่อยๆคือทุเรียนมูซานคิงส์ (Musang King)

ทุเรียนพันธุ์มูซานคิง มีชื่อเรียกอื่นๆอีก เช่น ทุเรียนมูซังคิง, คุนยิต (Kunyit) ทุเรียนเหมาซานคิง, มูซานคิงส์, เหมาซานหว่อง, เหมาซานหวาง

เป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของประเทศมาเลเซีย ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ราชาแห่งทุเรียนมาเลเซีย”  ด้วยรสชาติที่หอม อร่อยมาก คนไทยจึงนำเขามาทดลองปลูกและให้ผลผลิต รสชาติ ที่เหมือนกันกับประเทศมาเลเซีย ในประเทศไทยจังหวัดที่ปลูทุเรียนมูซานคิง จ.จันทบุรี  แต่ที่ส่งออกนอกขายนั้นคือ อ.เบตง จ.ยะลา ซึงมีสภาพภูมิประเทศใกล้เคียงกับสภาพมูมิอากาศของประเทศมาเลเซีย ทำให้ได้ผลผลิต รสชาติ ที่ใกล้เคียงกับต้นกำเนิดของทุเรียนมูซานคิง

 

ลักษณะเด่นๆ ที่เห็นแล้ว ร้องอ้อ! นี่ทุเรียนมูซานคิง

  1. ตูดมีลํกษณะแฉก 5 ดาว
  2. ตูดมีลักษณะเว้านิดหน่อย
  3. มีลักษณะคล้ายมงกุฎ (Crown) ที่ขั้วส่วนหัว
  4. รูปทรงทั้งลูกคล้ายหยดน้ำ

รสชาติทุเรียนมูซานคิง
– เนื้อจะเหนียวละเอียด  สีเหลือง เมื่อสุกแก่จัดจะมีรสขมนิดๆ
-เม็ดจะรีดเนื้อทุเรียนหนา

 

CR:
Tonmai & Suan TV
สำราญผู้ปลูกทุเรียนมูซานคิงรายแรก

Share:
X