ทุเรียนจันทบุรี ออกเดือนไหน

Durian-Pornprapa-2

ทุเรียนจันทบุรี ออกเดือนไหน

Posted on:

หลายคนคงจะอยากมาจังหวัดจันทบุรี  เพราะจะมีสวนทุเรียนหลายๆสวนเปิดให้ทานทุเรียนแบบบุฟเฟ่อย่างจุใจ  ใช่ว่าทุเรียนจะออกผลตลอดทั้งปีให้เราได้ทานกัน ดังนั้นวันนี้เราจะพาไปรู้จักฤดูที่ทุเรียนออกดอกจนโตสมบรูณ์พร้อมส่งเข้าตลาดกันครับ

ย้อนไปในอดีตนั้นประเทศไทยจะมีทุเรียนรับประทานกัน 4 เดือน/ปี โดยเริ่มจาก

  1. เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน เป็นทุเรียนจากภาคตะวันออก
  2. เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ทุเรียนจากภาคใต้

ปัจจุบันประเทศไทยมีทุเรียนสู่ตลาด  9 เดือนต่อปีแล้ว โดยเริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ – ตุลาคม ของทุกๆปีดังนี้

  • จังหวัดระยอง และจันทบุรี ชาวสวนประสบความสำเร็จในการผลิตทุเรียนก่อนฤดู หรือที่เราเรียกว่า “ทุเรียนนอกฤดู” เพื่อส่งออกในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะต้องใช้สารแพกโคลบิวทราโซล เร่งให้ทุเรียนออกดอกได้ ในเดือนสิงหาคม จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ในเดือนกุมภาพันธ์  จึงทำให้มีทุเรียนนอกฤดูในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ก่อนที่ผลผลิตจริงตามฤดูกาลปกติ คือในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
  • จังหวัดจันทบุรี และชุมพร เกษตรกรในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน ประสบความสำเร็จในการผลิตทุเรียนล่า และมีผลผลิตออกสู่ตลาดในเดือนกรกฎาคม -สิงหาคม  เกษตรกรในจังหวัดชุมพรสามารถผลิตทุเรียนล่าออกสู่ตลาดได้ ในเดือนกันยายน – ตุลาคม
  • ทุเรียนทวาย เกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนทวาย สามารถทยอยตัดผลผลิตสู่ตลาดได้ตลอดทั้งปี โดยพิจารณาจากภาวะการตลาด เช่น เทศกาลต่างๆ และพยายามหลีกเลี่ยงการผลิต มิให้ผลผลิตออกมาในช่วงที่เป็นฤดูการผลิตปกติระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาผลิตผลทุเรียนตกต่ำ

 

สรุปแล้วคือ ทุเรียนเมืองจันทบุรี หรือ ทุเรียนจันท์  ทุเรียนพร้อมส่งคือเดือน เมษายน

Share:
X